Descripción del laboratorio de investigación
Laboratori A - Cabuda 9 projectistes

Tots els ordinadors poden connectar per TCP-IP amb els servidors de dades V1, V2, V3 i V4.
C11 serà servidor de web per a experiments remots.

Laboratori B - Cabuda 6-7 doctorands i projectistes

Necessitem

  • 1 PC actual (1 dels nous) pel CAMP1.  Farà de servidor de web (C11)
  • 2 PC (el díen Peter) pel sistema de visió del NOU CAMP (V3)
  • 1 nova càmera pel NOU CAMP
  • 2 HUBS a 100Mbits
  • 6 noves targes ethernet a 100Mbits.
  • 2 robots per camp = 2 * 4 = 8 robots.
  • Una càmera de videu intel·ligent per laboratori virtual.
  • Cada camp ha díestar mantingut per separat. Hi ha díhaver prou espai per a projectistes.