Implementació d’un sistema de decisió cooperativa basat en lògica fuzzy i consensus desenvolupat sobre l’entorn SoccerServer 5.24
Autor: Miquel Montaner Rigall
Tutor: Josep Lluís de la Rosa i Esteva

Departament d’Electrònica, Informàtica i Automàtica


1 Objectius:

2 Agents sobre SoccerServer 5.24